product cover image

Vaikuttava viestintä: sosiaalinen markkinointi eli miten luon arvoa asiakkaille?

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

Tervetuloa Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio -hankkeen tuottamalle mikrokurssille, jonka aiheena on sosiaalinen markkinointi.